กำมะหยี่ม่วง

Purple Passion Vine/Purple Velvet Plant ชื่อวิทยาศาสตร์: Gynura aurantiaca (Blume) DC. ‘Purple Passion’ วงศ์: Asteraceae ประเภท: ไม้พุ่มอายุหลายปี ความสูง: 15 – 25 เซนติเมตร ทรงพุ่ม: 15 – 25 เซนติเมตร ลำต้น: ลำต้นทอดเลื้อย กิ่งก้านและใบมีขนสั้นสีม่วงแดงปกคลุม ใบ: ใบเดี่ยว เรียงตรงข้าม รูปไข่ถึงรูปรี กว้าง 1.5 – 2 เซนติเมตร ยาว 2 – 4 เซนติเมตร ปลายใบแหลม โคนใบตัดตรงหรือรูปหัวใจ ขอบใบจักซี่ฟันห่าง ๆ เส้นใบสีม่วง ดอก: ช่อดอกรวมบบช่อเชิงหลั่น ดอกย่อยออกเป็นช่อกระจุก สีเหลือง อัตราการเจริญเติบโต: ปานกลาง ดิน: […]