ปาล์มยะวา

ปาล์มชวา, Anahaw Palm, Footstool Palm, Round-leaf Fan Palm ชื่อวิทยาศาสตร์: Livistona rotundifolia (Lam.) Mart. ประเภท: ปาล์มต้นเดี่ยว ความสูง: สูงได้ถึง 30 เมตร ความสูงที่สวยงามอยู่ในช่วง 0.30 – 1 เมตร ลำต้น: เส้นผ่านศูนย์กลาง 20 เซนติเมตร ใบ: รูปพัด ขอบใบจักลึกไม่ถึงครึ่งใบ แผ่นใบกว้าง 1.50 เมตร ก้านใบยาว 1.50 เมตร มีหนามแข็งที่ขอบก้าน ช่อดอก: สมบูรณ์เพศ ออกระหว่างก้านใบ ยาว 2 เมตร ผล:กลม ขนาด 2 เซนติเมตร ติดผลจำนวนมาก เมื่อสุกสีส้ม ดิน: ดินอุดมสมบูรณ์ แสงแดด: เต็มวัน น้ำ: […]