บีโกเนีย

บีโกเนีย
บีโกเนีย

Begonia
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Begonia spp. & hybrid
วงศ์ : Begoniaceae
ประเภท
: ไม้ล้มลุก อายุหลายปี
ลำต้น
: มีเหง้าอยู่ใต้ดิน ทรงพุ่มสูง 15-45 เซนติเมตร
ใบ
: ใบเดี่ยว เรียงเวียนสลับ รูปกลม รูปหัวใจถึงรูปไข่ ปลายใบแหลมถึงเรียวแหลม โคนใบเบี้ยว รูปร่าง ขนาด และสีสันแตกต่างกันในแต่ละสายพันธุ์

ดอก : ดอกเป็นช่อกระจะออกที่ซอกใบ ดอกแยกเพศอยู่ร่วมต้น ดอกเพศเมียมีรังไข่ที่โป่งออกและมี 3 ปี บานทนกว่าดอกเพศผู้ เกสรเพศผู้เห็นเด่นชัด เมล็ดมีขนาดเล็กคล้ายฝุ่น
อัตราการเจริญเติบโต : เร็วถึงปานกลาง
ดิน : นิยมใช้วัสดุที่อุ่มน้ำและระบายน้ำได้ดี เช่น กาบมะพร้าวสับ
แสงแดด
: แสงแดดครึ่งวันถึงรำไร
น้ำ : ปานกลาง
การขยายพันธุ์ : ปักชำใบและลำต้น แยกหัว และเพาะเมล็ด
การใช้งานและอื่นๆ : นิยมปลูกเป็นไม้คลุมดิน ไม้กระถาง หรือใช้จัดสวนแนวตั้ง เหมาะปลูกในที่อากาศเย็น ควรได้รับปุ๋ยทางใบทุก 2 สัปดาห์ ถ้าปลูกบนแผงสวนแนวตั้ง ในช่วงฤดูฝนควรหมั่นฉีดสารป้องกันกำจัดเชื้อราอยู่เสมอ เพื่อป้องกันโรคเน่า
เกร็ดน่ารู้ มีถิ่นกำเนิดในทวีปเอเชียและทวีปอมเริกาเหนือและใต้