บีโกเนีย

Begonia ชื่อวิทยาศาสตร์: Begonia spp. & hybrid วงศ์: Begoniaceae ประเภท: ไม้ล้มลุกอายุหลายปี ความสูง: 15 – 45 เซนติเมตร ลำต้น: มีเหง้าอยู่ใต้ดิน เห็นข้อปล้องชัดเจน รากออกตามข้อ ใบ: ใบเดี่ยว เรียงเวียนสลับ รูปกลม รูปหัวใจ ถึงรูปไข่ ปลายใบแหลมถึงเรียวแหลม โคนใบเบี้ยว รูปร่าง ขนาดและสีสันแตกต่างกันในแต่ละสายพันธุ์ ดอก เป็นช่อกระจะออกที่ซอกใบ ดอกแยกเพศอยู่ร่วมต้นดอกเพศเมียมีรังไข่ที่โป่งออกเป็น 3 ปีก บานทนกว่าดอกเพศผู้ เกสรเพศผู้เห็นเด่นชัด เมล็ด: ขนาดเล็กคล้ายฝุ่น อัตราการเจริญเติบโต: มีทั้งโตเร็วและช้า ดิน: ดินร่วนผสมกาบมะพร้าวสับ แสงแดด: รำไร น้ำ: ปานกลาง ควรรดน้ำในช่วงเช้าหรือก่อนพลบค่ำ เพื่อไม่ให้น้ำตกค้างบนใบ ป้องกันเชื้อราระบาด ขยายพันธุ์: ปักชำใบและลำต้น แยกหัวแยกเหง้า และเพาะเมล็ด การใช้งานและอื่นๆ: ชอบอากาศเย็น […]