บีโกเนีย

บีโกเนีย
บีโกเนีย

Begonia
ชื่อวิทยาศาสตร์: Begonia spp. & hybrid
วงศ์: Begoniaceae
ประเภท: ไม้ล้มลุกอายุหลายปี
ความสูง: 15 – 45 เซนติเมตร
ลำต้น: มีเหง้าอยู่ใต้ดิน เห็นข้อปล้องชัดเจน รากออกตามข้อ
ใบ: ใบเดี่ยว เรียงเวียนสลับ รูปกลม รูปหัวใจ ถึงรูปไข่ ปลายใบแหลมถึงเรียวแหลม โคนใบเบี้ยว รูปร่าง ขนาดและสีสันแตกต่างกันในแต่ละสายพันธุ์
ดอก เป็นช่อกระจะออกที่ซอกใบ ดอกแยกเพศอยู่ร่วมต้นดอกเพศเมียมีรังไข่ที่โป่งออกเป็น 3 ปีก บานทนกว่าดอกเพศผู้ เกสรเพศผู้เห็นเด่นชัด
เมล็ด: ขนาดเล็กคล้ายฝุ่น
อัตราการเจริญเติบโต: มีทั้งโตเร็วและช้า
ดิน: ดินร่วนผสมกาบมะพร้าวสับ
แสงแดด: รำไร
น้ำ: ปานกลาง ควรรดน้ำในช่วงเช้าหรือก่อนพลบค่ำ เพื่อไม่ให้น้ำตกค้างบนใบ ป้องกันเชื้อราระบาด
ขยายพันธุ์: ปักชำใบและลำต้น แยกหัวแยกเหง้า และเพาะเมล็ด
การใช้งานและอื่นๆ: ชอบอากาศเย็น เหมาะปลูกเป็นไม้กระถาง และปุ๋ยทางใบทุก 2 สัปดาห์