บานไม่รู้โรยภู

ชื่อวิทยาศาสตร์: Psilotrichum ferrugineum (Roxb.) Moq.-Tand.
วงศ์: Amaranthaceae
ประเภท: พืชล้มลุก /วัชพืช
ความสูง: 20-100 เซนติเมตร
ลำต้น: เล็ก เป็นเหลี่ยม มีสันมน สีเขียวปนม่วงแดง แตกกิ่งก้านยาวมีขนสั้นละเอียดปกคลุม
ใบ: รูปแถบแคบ รูปขอบขนานถึงรูปไข่ ปลายแหลมหรือมน
ดอก: ช่อดอกยาวเรียว ประมาณ 0.5-3 เซนติเมตร ดอกย่อยจำนวนมาก สีม่วง ชมพู หรือขาว ขนาดเล็ก ปลายแหลมคล้ายขนแข็งและแห้ง ออกดอกตลอดปี ฤดูแล้งมักทิ้งใบเหลืองแต่กิ่งก้านและดอก
เมล็ด: ขนาดเล็กมาก สีดำเป็นมัน
อัตราการเจริญเติบโต: เร็ว
ดิน: ดินปนทราย
น้ำ: น้อย-ปานกลาง
แสงแดด: ร่ม
การใช้งานและอื่นๆ: ในธรรมชาติมักพบตามลานหินบนเขาดินปนทราย พื้นที่เปิดโล่งหรือค่อนข้างร่ม ชายป่าหรือริมทางที่ค่อนข้างแห้ง พบมากทางภาคกลางและอิสาน เป็นพืชวงศ์เดียวกับบานไม่รู้โรย ปลูกเป็นไม้ประดับได้