เอื้องสร้อยทับทิม

ชื่อวิทยาศาสตร์: Cleisostoma simodii (Gagnep.) Seidenf.
วงศ์: Orchidaceae
ประเภท: กล้วยไม้อิงอาศัย
ลำต้น: กลมยาวและค่อนข้างแข็ง ขึ้นตรงหรือโค้งเอน รากออกตามต้นและยาว มีจำนวนมาก
ใบ: อวบน้ำ กลมยาว เรียงเวียนสลับมาเป็นระเบียบ
ดอก
: ช่อดอกโค้งลง กลีบเลี้ยงและกลีบดอกคล้ายกัน และมักชี้ขึ้น ปลายงุ้มเข้าหากัน สีเขียวมีแถบสีน้ำตาลแดงเข้มตามความยาวกลีบ โคนกลีบปากกระดกขึ้นทั้งสองข้าง สีขาวอมเขียว ปากแผ่เป็นแผ่นสามเหลี่ยมปลายตัด ขอบงุ้มสีชมพูสด มีตุ่มเล็กๆ หนาแน่น ออกดอกเดือนมีนาคม-มิถุนายน
ดิน: วัสดุที่เก็บความชื้นได้ดี โปร่ง ระบายน้ำและอากาศดี เช่น ถ่านทุบ อิฐมอญทุบ กาบมะพร้าว รากเฟินชายผ้าสีดา เศษกระถางแตก หินภูเขาไฟ เป็นต้น
น้ำ: ปานกลาง
แสงแดด: รำไร หรือได้รับแสงในช่วงเช้า
ขยายพันธุ์: แยกกอหรือเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ
การใช้งานและอื่นๆ: เหมาะปลูกเป็นไม้กระถางประดับสวน หรือมุมบ้าน