เฟินเขากวาง

เฟินเขากวาง
เฟินเขากวาง

เฟินเขากวาง / Climbing Bird’s Nest Fern
ชื่อวิทยาศาสตร์:
Polypodium polycarpon Sw. ‘Grandiceps’
วงศ์:
Polypodiaceae
ประเภท:
ไม้ใบ/เฟินอิงอาศัย
ความสูง: 80 เซนติเมตร
ลำต้น: เหง้าเลื้อย พุ่มใบตั้งตรง
ใบ: ปลายใบแตกเป็นแฉกไม่ลึกนัก แต่แตกแขนงเป็นแฉกย่อยๆ มาก เส้นกลางใบนูนขึ้น แผ่นใบหนา สีเขียวสด
อัตราการเจริญเติบโต: ปานกลาง-ช้า
วัสดุปลูก: โปร่ง เบา เก็บความชื้น ระบายน้ำและอากาศได้ดี มีอินทรียวัตถุ เช่น กาบมะพร้าวสับ กาบเฟินชายผ้าสีดา (รากเฟินชายผ้าสีดา) ผสมกับถ่านทุบและใบไม้ผุ
น้ำ: ปานกลาง
แสงแดด: มาก
ขยายพันธุ์: เพาะสปอร์ หรือแยกกอ
การใช้งานและอื่นๆ : ปลูกเลี้ยงง่าย นิยมปลูกเป็นไม้กระถางตั้งประดับในบ้านหรือไม้กระถางแขวน สามารถตัดใบปักแจกันได้