ขนุนไพศาลทักษิณ

ชื่อวิทยาศาสตร์: Artocarpus heterophyllus Lam. วงศ์: Moraceae ประเภท: ไม้ต้นขนาดกลาง ความสูง: 4 – 6 เมตร ลำต้น: เปลือกเรียบสีเทาอมน้ำตาล ทุกส่วนของต้นมีน้ำยางสีขาว ใบ: ใบเดี่ยว ออกเรียงเวียนสลับ รูปรี ปลายใบแหลม โคนใบสอบ แผ่นใบหนา สีเขียวเป็นมัน ดอก: ออกเป็นช่อกระจุกแน่น มีดอกเล็กๆ อัดกันแน่นบนแกนช่อดอก ช่อดอกแยกเพศอยู่บนต้นเดียวกัน ออกดอกเดือนเมษายน ผล: ผลรวมทรงกลม มีหนามสั้น สีเขียวอมเหลือง มีลักษณะเด่นคือ ซังน้อย เนื้อหนา เปลือกบาง และยางน้อย ดิน: ดินร่วนระบายน้ำดี แสงแดด: เต็มวัน น้ำ: ปานกลาง ทนแล้งได้ดี ขยายพันธุ์: เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อและเสียบยอด การใช้ประโยชนฺและอื่นๆ: ผลอ่อนนำมาลวกจิ้มน้ำพริกหรือประกอบอาหาร ผลสุกเนื้อในสีเหลือง รสหวาน ♦ ทรงต้นให้ร่มเงาได้ดี ♦ […]

ขนุน

ขะนู/นากอ/โนน/บักมี่/มะหนุน/Jackfruit ชื่อวิทยาศาสตร์ : Artocarpus heterophyllus Lam. วงศ์: Moraceae ประเภท: ไม้ต้น ความสูง: 8 – 15 เมตร ทรงพุ่ม: เรือนยอดรูปไข่ ทรงพุ่มแน่นทึบ ลำต้น: เปลือกต้นเรียบสีน้ำตาล ทุกส่วนมีน้ำยางสีขาว ใบ: ใบเดี่ยวเรียงเวียนสลับ รูปกลมแกมรูปรี กว้าง 4 – 5 เซนติเมตร ยาว 8 – 10 เซนติเมตร ปลายใบแหลม โคนใบสอบ แผ่นใบหนาสีเขียวเข้มเป็นมัน ดอก: ออกเป็นช่อกระจุกแน่น มีดอกเล็กๆ อัดกันแน่นบนแกนช่อดอก ช่อดอกแยกเพศร่วมต้น ผล: ผลรวมทรงกลมหรือรี สีเขียวอมเหลืองขนาดใหญ่ มีหนามสั้นๆ เป็นตุ่มขรุขระ ส่วนที่นำมารับประทานคือส่วนหนึ่งของวงกลีบรวม เมื่อสุกมีกลิ่นแรง รสหวาน อัตราการเจริญเติบโต: ช้า ดิน: ดินทุกประเภท ทนดินเค็ม […]