ไทรสามเหลี่ยมด่าง

สาลิกาด่าง/ไทรด่างรูปหัวใจ/เศรษฐีโพธิ์เงิน/Mistletoe Fig/Mistletoe Rubber Plant
ชื่อวิทยาศาสตร์: Ficus deltoidea (Variegated)
วงศ์:  Moraceae
ประเภท: ไม้ต้นกึ่งผลัดใบ
ความสูง: สูงไม่เกิน 7 เมตร
ลำต้น: เปลือกต้นสีเทา ทุกส่วนมีน้ำยางสีขาว
ใบ: ใบเดี่ยวเรียงเวียนสลับ รูปไข่กลับหรือรูปช้อน กว้าง 6-7 เซนติเมตร ยาว 7-9 เซนติเมตร ปลายใบมน โคนใบสอบ แผ่นใบแข็งหนาคล้ายแผ่นหนัง ด้านบนใบเห็นเส้นใบนูนขึ้น ใบสีเขียว ขอบใบด่างขาว
ดอก: ออกเป็นช่อกระจุกที่ซอกใบใกล้ปลายกิ่ง รูปไข่กลับ สีขาวนวล
ผล: ทรงกลม ผลอ่อนสีเขียวอมเหลือง เมื่อแก่เป็นสีแดง
อัตราการเจริญเติบโต: ช้า
ดิน: ดินทุกประเภท
น้ำ: ปานกลาง ทนแล้ง
แสงแดด: เต็มวัน
ขยายพันธุ์: ปักชำกิ่งหรือตอนกิ่ง
การใช้งานและอื่นๆ :  ปลูกประดับสวน เป็นไม้กระถางและใช้ทำบอนไซได้