พวงโกเมน

พวงโกเมน
พวงโกเมน

New Guinea Creeper / Red Jade Vine
ชื่อวิทยาศาสตร์: Mucuna warburgii K.Schum.& Lauterb.
วงศ์: Fabaceae
ประเภท: ไม้เลื้อยขนาดใหญ่ อายุหลายปี
ลำต้น: ลำต้นกลม มีขนสีน้ำตาล ทอดเลื้อยหรือเลื้อยพันต้นไม้ชนิดอื่นในระดับสูง เมื่ออายุมากขึ้นมีเนื้อไม้
ใบ: ใบเป็นใบประกอบ มีใบย่อย 3 ใบเรียงสลับ ใบย่อยรูปไข่ กว้าง 5 – 7 เซนติเมตร ยาว 10 – 20 เซนติเมตร ปลายใบแหลม โคนใบมน ขอบใบเรียบ
ดอก: ออกเป็นช่อกระจะขนาดใหญ่ ห้อยยาวจากซอกใบและปลายกิ่ง ดอกย่อยรูปดอกถั่ว กลีบเลี้ยงเชื่อมติดกันเป็นรูประฆัง ปลายแยกเป็น 5 กลีบ กลีบดอก 5 กลีบ สีส้มแดง ออกดอกเดือนมกราคมถึงมีนาคม
ผล: ผลเป็นฝักแบน เมื่อแก่แตกออกเป็น 2 ซีก เมล็ดกลม มี 12 เมล็ด
อัตราการเจริญเติบโต: เร็ว
ดิน: ดินร่วนปนทราย
แสงแดด: เต็มวัน
สภาพแวดล้อม: หากปลูกในที่มีอากาศเย็น ความชื้นสูง ดอกจะมีสีสด
ขยายพันธุ์: เพาะเมล็ดและตอนกิ่ง
การใช้งานและอื่นๆ: เป็นไม้โตเร็ว ควรหมั่นตัดแต่งบ่อยๆ