ปาล์มชาแมรอปส์

European Fan Palm/Mediterranean Fan Palm
ชื่อวิทยาศาสตร์: Chamaerops humilis L.
ประเภท: ปาล์มแตกกอ
ความสูง: สูงได้ถึง 5 เมตร
ลำต้น: เส้นผ่านศูนย์กลาง 30 เซนติเมตร มีเส้นใยติดแน่นที่โคนกาบใบ ความสูงที่สวยงามอยู่ในช่วง 1 – 3 เมตร
ใบ: รูปพัด ขอบใบจักลึกครึ่งใบ ขนาด 80 เซนติเมตร หลังใบมีนวลสีขาว ก้านใบยาว
50 เซนติเมตร ขอบก้านมีหนามแหลม
ดอก: ช่อดอก มีทั้งช่อดอกแยกเพศและดอกสมบูรณ์เพศอยู่บนต้นเดียว ช่อดอกสั้น ออกระหว่างกาบใบ
ผล: กลม ขนาด 1- 2 เซนติเมตร เมื่อสุกสีเหลืองอมส้ม
อัตราการเจริญเติบโต: ช้ามาก
ดิน: ดินอุดมสมบูรณ์
แสงแดด: ตลอดวัน ทนอากาศเย็นได้ดี
น้ำ: ปานกลาง
ขยายพันธุ: เพาะเมล็ด ใช้เวลา 2 – 3 เดือนจึงงอก
การใช้งานและอื่นๆ: เหมาะปลูกลงแปลงกลางแจ้ง ชื่อชนิด “humilis” เป็นภาษาละติน หมายถึง โตช้า แคระ ซึ่งเป็นลักษณะของปาล์มชนิดนี้