หน้าวัวใบจังเกิลคิง

ชื่อวิทยาศาสตร์: Anthurium ‘Jungle King’
วงศ์: Araceae
ประเภท: ไม้ใบล้มลุก อายุหลายปีjungle king1
ลำต้น: หน้าวัวกอ เมื่อโตเต็มที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางทรงพุ่มถึง 1 เมตร
ใบ: ใบรูปไข่กลับกว้าง 20 – 25 เซนติเมตร ยาว 50 – 70 เซนติเมตร ปลายใบเรียวแหลม โคนใบสอบ ขอบใบย่นเป็นคลื่นและห่อขึ้น แผ่นใบหนาคล้ายแผ่นหนัง สีเขียวเหลือบเงิน ก้านใบยาวประมาณ 12 เซนติเมตร ด้านบนเป็นสัน ด้านล่างมน
ดอก: ออกที่ซอกกาบใบ จานรองดอกรูปใบหอก กว้างประมาณ 4 เซนติเมตร ยาว 8 – 10 เซนติเมตร สีเขียวและสีม่วงแดงเรื่อ ลู่ลงและบิดม้วน ปลีดอกเรียวยาวถึง 30 เซนติเมตร สีเหลืองอ่อน กึ่งกลางสีม่วงแดงเรื่อ ก้านช่อดอกกลม ยาวประมาณ 30 เซนติเมตร สีเขียว
อัตราการเจริญเติบโต: ช้า
ดิน: กาบมะพร้าวสับ
น้ำ: ปานกลาง
strong>แสงแดด: ครึ่งวันเช้า
ขยายพันธุ์ : เพาะเมล็ด
การใช้งานและอื่นๆ: แตกหน่อยาก