พวงโกเมน

New Guinea Creeper / Red Jade Vine ชื่อวิทยาศาสตร์: Mucuna warburgii K.Schum.& Lauterb. วงศ์: Fabaceae ประเภท: ไม้เลื้อยขนาดใหญ่ อายุหลายปี ลำต้น: ลำต้นกลม มีขนสีน้ำตาล ทอดเลื้อยหรือเลื้อยพันต้นไม้ชนิดอื่นในระดับสูง เมื่ออายุมากขึ้นมีเนื้อไม้ ใบ: ใบเป็นใบประกอบ มีใบย่อย 3 ใบเรียงสลับ ใบย่อยรูปไข่ กว้าง 5 – 7 เซนติเมตร ยาว 10 – 20 เซนติเมตร ปลายใบแหลม โคนใบมน ขอบใบเรียบ ดอก: ออกเป็นช่อกระจะขนาดใหญ่ ห้อยยาวจากซอกใบและปลายกิ่ง ดอกย่อยรูปดอกถั่ว กลีบเลี้ยงเชื่อมติดกันเป็นรูประฆัง ปลายแยกเป็น 5 กลีบ กลีบดอก 5 กลีบ สีส้มแดง ออกดอกเดือนมกราคมถึงมีนาคม ผล: […]

พวงหยก

Emerald Creeper/Gray Jade Vine ชื่อวิทยาศาสตร์: Strongylodon macrobotrys A.Gray วงศ์: Leguminosae-Papilionoideae ประเภท: ไม้เลื้อยขนาดใหญ่ อายุหลายปี ลำต้น: ทอดเลื้อยหรือเลื้อยพันต้นไม้อื่นในระดับสูง ใบ: ใบประกอบ มีใบย่อย 3 ใบเรียงสลับ ใบย่อยรูปรี กว้าง 5 – 7 เซนติเมตร ยาว 10 – 20 เซนติเมตร ปลายใบเรียวแหลม โคนใบแหลม ขอบใบเรียบ ดอก: ออกเป็นช่อห้อยยาวจากซอกใบใกล้ปลายกิ่ง ดอกย่อยคล้ายดอกถั่ว กลีบเลี้ยงเชื่อมติดกันเป็นรูประฆัง ปลายเป็นติ่งแหลม 5 กลีบ กลีบดอก 5 กลีบสีเขียว ออกดอกเดือนพฤศจิกายนถึงมกราคม ผล: ฝักรูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนแบน เมื่อแก่แตกออกเป็น 2 ซีก ติดเมล็ดเพียง 1 – 3 เมล็ด […]