ยิปโซฟิลา

Baby’s Breath
ชื่อวิทยาศาสตร์:
Gypsophila paniculata L.
วงศ์:
Caryophyllaceae
ประเภท: ไม้ดอก อายุหลายปี
ลำต้น: พุ่มสูง 30-90 เซนติเมตร ลำต้นมีขนเล็กน้อย  
ใบ
: ใบเดี่ยว รูปแถบถึงรูปหอก ปลายใบแหลม โคนใบมน
ดอก: ดอกออกเป็นช่อแยกแขนงออกที่ปลายยอด มีทั้งดอกชั้นเดียวและดอกซ้อน กลีบดอกมีทั้งสีขาวและสีชมพู เมื่อบานมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.3-0.6 เซนติเมตร
อัตราการเจริญเติบโต: เร็ว
ดิน: ชอบดินร่วนระบายน้ำดี
แสงแดด: แสงแดดตลอดวัน
น้ำ: ปานกลาง
การขยายพันธุ์
: เพาะเมล็ด ปักชำกิ่ง
การใช้งานและอื่นๆ: ปลูกเป็นไม้กระถางแขวน แต่จะออกดอกงามถ้าปลูกในดินที่มีความเป็นด่างเล็กน้อย (โดยเติมปูนขาวลงในดิน) ใช้จัดในสวนอังกฤษได้ดี นอกจากนี้ยังมีชนิดที่เป็นไม้ล้มลุกอายุสั้น คือ G. elegans M.Bieb. และ G. repens L. แต่ไม่นิยมปลูกประดับแปลง และไม่สามารถนำมาทำดอกไม้แห้งได้ เพราะเมื่อดอกบานจะเปลี่ยนเป็นสีคล้ำ ไม่สวย
เกร็ดน่ารู้: ถิ่นกำเนิดในแถบตะวันออกของทวีปยุโรป