พรมออสเตรเลีย

พรมออสเตรเลีย
พรมออสเตรเลีย

Mosaic Plant/Nerve Plant
ชื่อวิทยาศาสตร์: Fittoniaver schaffeltii (Lem.) Coem. var. argyroneura(Coem.) Nichols
วงศ์: Acanthaceae
ประเภท: ไม้ล้มลุกอายุหลายปี
ความสูง: 10 – 15 เซนติเมตร
ลำต้น:แตกกิ่งก้านแผ่คลุมดิน
ใบ: ใบเดี่ยว ออกตรงข้าม รูปรีถึงรูปไข่กลับ ปลายใบแหลม กว้าง 2 – 2.5 เซนติเมตร ยาว 4 – 10 เซนติเมตร พื้นใบสีเขียวเข้มเป็นมัน เส้นใบสีขาวสานกันเป็นร่างแห ก้านใบอ่อนมีขนสั้นนุ่มปกคลุม
ดอก: เป็นช่อกระจะออกที่ปลายยอด ชูตั้ง ยาว 7 – 8 เซนติเมตร ดอกย่อยสีขาวถึงสีเหลือง มีใบประดับสีเขียวซ้อนเหลื่อมกัน
อัตราการเจริญเติบโต: ช้า
ดิน: ดินร่วนปนทรายผสมใบไม้ผุมาก ๆ
แสงแดด: ครึ่งวันเช้าถึงรำไร
น้ำ: ปานกลางไม่แฉะเกินไป
การขยายพันธุ์: ปักชำกิ่ง
โรคและแมลงศัตรูพืช: เพลี้ยแป้ง หากระบาดควรฉีดพ่นสารป้องกันกำจัดแมลงทุกสัปดาห์
การใช้งานและอื่นๆ: เหมาะปลูกเป็นไม้กระถางหรือไม้คลุมดิน ปัจจุบันมีพันธุ์แคระ (Compacta) และพรมออสเตรเลียเส้นใบสีชมพู(F. verschaffeltiivar. pearcei) ที่มีเส้นใบสีชมพูอมแดงและมีนวลบางๆ ที่ใต้ใบ