หญ้าดอกแดง

หญ้าดอกชมพู
ชื่อวิทยาศาสตร์:
Chrysopogon aciculatus (Retz.) Trin.
ชื่อพ้อง: Rhynhcelytrum repens (Willd) C. Hubb.
วงศ์: Poaceae
ประเภท: ไม้ล้มลุก อายุสั้น/หญ้า
ความสูง: 50-100 เซนติเมตร
ลำต้น: เป็นกอเล็ก สูง
ใบ: รูปแถบแคบ ยาว 20-30 ซม.
ดอก: เป็นช่อโปร่ง ยาว 10-20 ซม. มีช่อย่อยเรียงกันห่างๆ มีขนยาวสีขาวแต้มสีแดงถึงม่วงแดง สีจะจางลงเป็นสีชมพูขาว ก้านดอกเล็กและอ่อน
อัตราการเจริญเติบโต: เร็ว
ดิน: ทั่วไป
น้ำ: ปานกลาง ไม่ขังแฉะ
แสงแดด: ตลอดวัน
ขยายพันธุ์: แยกเหง้าหรือเพาะเมล็ด
การใช้งานและอื่นๆ: ในต่างประเทศใช้เป็นไม้ประดับ หญ้าดอกแดงมักขึ้นตามสองข้างถนน