กุหลาบหิน

กุหลาบหิน
กุหลาบหิน

ชื่อวิทยาศาสตร์: Kalanchoe blossfeldiana Poelln. and hybrids
วงศ์: Crassulaceae
ชื่อสามัญ: Flaming Katy,Kalanchoe
ประเภท: ไม้ดอกอายุหลายปี
ความสูง : 20 – 40 เซนติเมตร
ลำต้น: อวบน้ำ
ใบ: อวบน้ำและรูปรีแกมรูปไข่ ปลายใบแหลม ขอบหยักมน โคนใบมน แผ่นใบหนา สีเขียวสดเป็นมัน
ดอก: ออกเป็นช่อ เส้นผ่านศูนย์กลางช่อ 8 – 12 เซนติเมตร ดอกรูปหลอด ปลายแยกเป็น 4 กลีบ พันธุ์ดั้งเดิมมีสีแดง ปลูกได้ทั่วไป ส่วนพันธุ์ลูกผสมมีสีขาว เหลือง ชมพู ส้ม แดง เป็นพืชวันสั้น ตามธรรมชาติ ออกดอกปีละครั้งช่วงฤดูหนาว
ดิน: ดินร่วนปนทรายระบายน้ำได้ดี ไม่แฉะ
แสงแดด: เต็มวันถึงรำไร
สภาพแวดล้อม: ชอบอากาศเย็น
น้ำ/ความชื้น: ปานกลาง
ขยายพันธุ์: ปักชำกิ่งและใบ เพาะเมล็ดโดยไม่กลบเมล็ด วางภาชนะเพาะในที่ที่มีแสงรำไร เมล็ดจะงอกใน 10 – 15 วัน เมื่ออายุ 35 – 40 วันจึงย้ายปลูก โดยขุดหลุมปลูกให้ตื้นๆ ห่างจาก ผิวดินเล็กน้อย หลังเพาะ 4 – 5 เดือนจึงออกดอก
การใช้งานและอื่นๆ: ทนทานสูงจึงนิยมใช้เป็นไม้กระถางวางประดับตามมุมต่างๆ