มะเดื่ออุทุมพร

 กูแซ/เดื่อเกลี้ยง/เดื่อน้ำ/มะเดื่อ/มะเดื่อชุมพร/Cluster Fig Tree/Goolar Fig
ชื่อวิทยาศาสตร์: fig2L.
วงศ์: Moraceae
ประเภท: ไม้ต้น
ความสูง: สูงได้ถึง 30 เมตร
ทรงพุ่ม: กลม แผ่กว้าง พุ่มใบแน่นทึบ
ลำต้น: เปลือกต้นสีน้ำตาลปนเทา ผิวเรียบเกลี้ยง กิ่งอ่อนมีขนประปราย ทุกส่วนมีน้ำยางสีขาว
ใบ: เดี่ยว เรียงสลับ รูปไข่หรือรูปใบหอก กว้าง 2.5 – 6.5 เซนติเมตร ยาว 9 – 20 เซนติเมตร ปลายใบแหลม โคนใบมนหรือเบี้ยว ใบอ่อนมีขนประปราย
ดอก: ดอกเป็นช่อแบบมะเดื่อออกตามลำต้น เส้นผ่านศูนย์กลาง 3 – 4 เซนติเมตร ดอกย่อยกระจุกอยู่บนฐานรองดอกเดียวกัน ดอกแยกเพศอยู่ร่วมต้น มีกลิ่นหอมอ่อนๆ ก้านช่อดอก ยาว 2 – 7 เซนติเมตร ออกดอกเดือนมิถุนายน – สิงหาคม
ผล: ติดผลช่วงเดือนพฤศจิกายน -เมษายน ผลคล้ายรูปกรวยค่อนข้างกลม เส้นผ่านศูนย์กลาง 2 – 2.5 เซนติเมตร เมื่อสุกสีเหลืองหรือสีแดง
อัตราการเจริญเติบโต:
ดิน: ดินร่วนหรือดินเหนียวชุ่มชื้น มีอินทรียวัตถุสูง
แสงแดด: ตลอดวัน
น้ำ: ปานกลาง
ขยายพันธุ์: เพาะเมล็ดและตอนกิ่ง
การใช้งานและอื่นๆ: เหมาะปลูกเพื่อให้ร่มเงา ผลสุกเป็นอาหารของนก เป็นพรรณไม้ประจำจังหวัดชุมพร ผลอ่อนกินเป็นผักกับน้ำพริกหรืออาหารรสจัด