ช้างร้องไห้

ชื่อวิทยาศาสตร์: Borassodendron machadonis Becc.
ประเภท: ปาล์มต้นเดี่ยว
ความสูง: 1 – 4 เมตร สามารถสูงได้ถึง 20 เมตร
ลำต้น: เส้นผ่านศูนย์กลาง 30 – 40 เซนติเมตร พุ่มใบแน่นทึบ
ใบ: รูปพัด ขอบใบจักลึกเกือบถึงสะดือ แผ่กว้าง 2 – 3 เมตร
ช่อดอก: สมบูรณ์เพศ ออกระหว่างกาบใบ สีขาวอมชมพู และมีกลิ่นหอมอ่อนๆ
ผล: ค่อนข้างกลม มี 3 พู ขนาด 10 เซนติเมตร เมื่อสุกสีม่วงอมน้ำตาล
อัตราการเจริญเติบโต: ช้า
ดิน: ดินร่วนอุดมสมบูรณ์
น้ำ: ปานกลาง ความชื้นสัมพัทธ์สูง
แสงแดด: รำไร ในขณะที่ต้นยังเล็ก เมื่อต้นมีขนาดใหญ่สามารถนำไปปลูกกลางแจ้งได้
ขยายพันธุ์: แยกหน่อหรือเพาะเมล็ด ใช้เวลา 2 – 4 เดือนจึงงอก
การใช้งานและอื่นๆ: เหมาะปลูกลงแปลงและลงกระถาง ลักษณะเด่นอยู่ที่ก้านใบใหญ่ ขอบก้านคมมาก จนทำให้ช้างป่าที่เดินผ่านได้รับความเจ็บปวดมาก ถึงกับร้องออกมา จึงเป็นที่มาของชื่อนี้