แพนซี

แพนซี
แพนซี

หน้าแมว/Love-in-idleness/Pansy/Stepmother’s Flower
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Viola tricolor L. and hybrids
วงศ์ : Violaceae
ประเภท : ไม้ดอกอายุสั้น
ความสูง : 15 – 30 เซนติเมตร
ใบ : รูปใบหอกแกมรูปรี ขอบหยักมน ใบสีเขียวเข้ม
ดอก : ออกที่ซอกใบ 1-2 ดอก เส้นผ่านศูนย์กลางดอก 5-8 เซนติเมตร ดอกชั้นเดียว กลีบดอก 5 กลีบ กลีบบน 2 กลีบมักมีสีพื้นสีเดียว กลีบล่าง 3 กลีบมักแต้มกลางกลีบเป็นสีเข้ม กลีบดอกมีสีขาว เหลือง ชมพู ม่วง แดง ดำ และหลายสีในดอกเดียวกัน
ดิน : ดินร่วนปนทราย
แสงแดด : จัด
สภาพแวดล้อม : อากาศเย็น
น้ำ/ความชื้น : ปานกลาง
ขยายพันธุ์ : เพาะเมล็ดโดยกลบเมล็ดบางๆ เมล็ดจะงอกใน 7 – 10 วัน ย้ายปลูกเมื่ออายุ 15 – 20 วัน หลังเพาะ 2 – 3 เดือนจึงออกดอก

การใช้งานและอื่นๆ: เหมาะเป็นไม้กระถาง ตั้งหรือแขวนตกแต่งสถานที่ หรือใช้จัดสวนสไตล์อังกฤษ