ม้าน้ำ

ชื่อวิทยาศาสตร์: Eremochloa ciliaris (L.) Merr.
วงศ์:
Poaceae
ประเภท: ไม้ล้มลุก อายุหลายปี/หญ้า
ความสูง: 25-70 เซนติเมตร
ลำต้น
: เป็นเหง้าขนาดเล็ก แตกใบขึ้นเป็นกอค่อนข้างแน่น
ใบ: รูปแถบแคบหรือรูปเส้นยาว 7-10 เซนติเมตร
ดอก: ดอกเป็นช่อ ก้านช่อดอกยาวและแตกแขนงออกหลายกิ่ง แต่ละข้อมีกาบใบหุ้ม ยาว 6-12 เซนติเมตร ช่อดอกรูปเคียวโค้งลงหรือเกือบตรงอยู่ที่ปลายก้าน ประกอบด้วยช่อย่อยรูปไข่ ปลายแหลม เรียงสลับเป็นคู่ซ้อนชิดกัน เป็นช่อยาว 3-7 เซนติเมตร ขอบกาบช่อย่อยมีขนยาว สีม่วงแดง เกสรตัวผู้ 3 อัน เมล็ดสีน้ำตาล ขนาดเล็กมาก ออกดอกเกือบตลอดปี
อัตราการเจริญเติบโต: เร็ว
ดิน: ทั่วไป
น้ำ: ปานกลาง
แสงแดด: ตลอดวัน
ขยายพันธุ์: แยกหัวหรือเพาะเมล็ด
การใช้งานและอื่นๆ: พบในพื้นที่ค่อนข้างแห้งและเปิดโล่ง ดินปนทรายหรือลานหินที่มีดินตะกอน อาจขึ้นปะปนกับหญ้าชนิดอื่นๆ อาจขึ้นในที่ชุ่มชื้นหรือแฉะก็ได้ ชื่อ “ม้าน้ำ” ได้จากลักษณะที่โค้งขดงอของช่อดอก ชื่อสกุลมาจากภาษากรีก คือ eremos แปลว่า ทะเลทราย และ Chloa แปลว่า หญ้า