เทียนดอย

ชื่อวิทยาศาสตร์: Impatiens violaeflora Hook.f.
impatiens002วงศ์: Balsaminaceae
ประเภท: พืชล้มลุก /วัชพืช
ความสูง: 20-40 เซนติเมตร
ลำต้น: อวบน้ำ
ใบ: รูปขอบขนานแกมรี ยาว 1.5-4 x 3-7 เซนติเมตร ปลายแหลมถึงเรียวแหลม  
ดอก: เดี่ยว ออกตามซอกใบ สีชมพูแกมแดง มีกลีบรองดอก 5 กลีบ กลีบล่าง 1 กลีบ ยืดยาวเป็นจะงอยแหลม กลีบดอก 5 กลีบขนาดไม่เท่ากัน ปลายกลีบบนมักเว้าลึก ออกดอกฤดูฝน-ต้นฤดูหนาว
ผล: สีเขียว เมื่อแก่แตกตามยาว ภายในมีเมล็ดเล็กๆ ดีดไปได้ไกล
อัตราการเจริญเติบโต: เร็ว
ดิน: ดินทั่วไป
น้ำ: ปานกลาง
แสงแดด: ตลอดวัน
การใช้งานและอื่นๆ: ในธรรมชาติมักพบตามที่ชุมชื้นในป่าดิบหรือริมลำธาร ที่ระดับความสูง 700-1500 เมตร ทางภาคเหนือและอิสาน ปลูกเป็นไม้ประดับและเป็นสมุนไพร ราก ใช้ต้มน้ำดื่มแก้อาเจียน