ปันหยี

ปันหยี
ปันหยี

มะลิป่า/มะลิ ร.๕/มะลิวัลย์ดง/King Jasmine/Royal Jasmine
ชื่อวิทยาศาสตร์ Jasminum nobile C. B. Clarke
วงศ์ OLEACEAE
ประเภท: ไม้เลื้อยขนาดกลาง
ความสูง: ยอดเลื้อยได้ไกล 2-4 ม.
ลำต้น: ลำต้นกิ่งก้านมีสีแดงเรื่อ เมื่ออายุมากขึ้นมีเนื้อไม้แข็ง
ใบ: ใบเดี่ยวออกตรงข้าม รูปรีแกมรูปขอบขนาน ปลายใบเรียวแหลม โคนใบมนหรือสอบ ขอบใบเรียบ แผ่นใบหนาคล้ายแผ่นหนัง สีเขียวเข้ม
ดอก: ดอกออกเป็นช่อที่ปลายยอด ดอกย่อย 1-3 ดอก กลีบเลี้ยงสีเขียว โคนเชื่อมติดกัน กลีบดอกสีขาว โคนกลีบเชื่อมติดกันเป็นหลอด ปลายแยกออกเป็น 7-9 กลีบ ออกดอกตลอดปี ดอกไม่มีกลิ่นหอม
ผล: ผลสดรูปรี
ดิน: ดินร่วนระบายน้ำดี
แสงแดด: เต็มวัน
ขยายพันธุ์: ปักชำกิ่ง ตอนกิ่ง และโน้มกิ่ง
การใช้งานและอื่นๆ: ปลูกเป็นซุ้มไม้เลื้อย