ไทรยอดทอง

ชื่อวิทยาศาสตร์: Ficus microcarpa L.f. ‘Golden Leave’
f.microcarpa02วงศ์: Moraceae
ประเภท: ไม้พุ่ม
ความสูง: ได้ถึง 25 เมตร
ลำต้น: ตั้งตรง เรือนยอดแผ่กว้าง มีรากอากาศห้อยระย้า พุ่มกว้าง 3-5 เมตร
ใบ: เดี่ยว รูปรี ใบหนาเป็นมัน ใบอ่อนสีเหลืองทองตัดกับใบแก่สีเขียวเข้ม
อัตราการเจริญเติบโต: ช้า
ดิน: ดินร่วน
น้ำ: ปานกลาง
แสงแดด: ตลอดวัน
ขยายพันธุ์: ปักชำกิ่งหรือตอนกิ่ง
การใช้งานและอื่นๆ: ระยะปลูก 30-50 เซนติเมตร หรือ 12 ต้น/ตารางเมตร ต้องตัดแต่งทรงพุ่มไม่ให้สูงเกินไป เพราะโดยธรรมชาติไทรยอดทองเป็นไม้ต้นขนาดใหญ่ กลายพันธุ์จากไทรย้อยใบทู่ (F.microcarpa)