ปาล์มอ้ายหมี

Cuban Petticoat Palm
ชื่อวิทยาศาสตร์: Copernicia macroglossa H.Wendl. ex Becc.
ประเภท: ปาล์มต้นเดี่ยว
ความสูง: สูงได้ถึง 10 เมตร ความสูงที่สวยงามอยู่ในช่วง 0.50 – 5 เมตร
ลำต้น: เส้นผ่านศูนย์กลาง 30 – 40 เซนติเมตร
ใบ: รูปพัด ขอบใบจักลึก ไม่มีก้านใบ กาบใบแผ่คลุมรอบคอ ใบแห้งติดแน่นที่ลำต้น และหลุดร่วงเองเมื่อต้นสูงกว่า 5 เมตร
ช่อดอก: ช่อดอกสมบูรณ์เพศ ออกระหว่างกาบใบ ห้อยโค้งลงจากพุ่มใบ ยาว 2.50 เมตร
ผล:กลม ขนาด 1.5 เซนติเมตร เมื่อสุกสีดำ
อัตราการเจริญเติบโต: ช้ามาก
ดิน: ดินร่วนอุดมสมบูรณ์
น้ำ: ปานกลาง
แสงแดด: ตลอดวัน ขยายพันธุ์: เพาะเมล็ด ใช้เวลา 2 – 4 เดือนจึงงอก
การใช้งานและอื่นๆ: พบเฉพาะในประเทศคิวบา ชื่อสกุล “Copernicia” ตั้งขึ้นเพื่อเป็นเกียรติแด่ Nicolaus Copernicus นักดาราศาสตร์ชาวโปแลนด์ ชื่อชนิด “macroglossa” มาจากภาษากรีก หมายถึงลิ้นขนาดใหญ่ ซึ่งหมายถึงลักษณะใบที่ใหญ่มาก ชื่อ “Petticoat Palm” มาจากลักษณะใบแห้งที่ห้อยลงปกคลุมลำต้นคล้ายกระโปรงชั้นใน ขณะต้นยังเล็กควรปลูกในกระถาง เมื่อต้นโตขึ้นจึงย้ายปลูกลงแปลง