เพ็นสตีมอน

Penstemon/Small’s Beardtongue/Small’s Penstemon
ชื่อวิทยาศาสตร์: Penstemon smallii Heller & hybrid
วงศ์: Plantaginaceae
ประเภท: ไม้ดอกอายุ 1 ปีหรืออายุหลายปี
ลำต้น: ต้นสูงได้ถึง 1.20 เมตร
ใบ: ใบรูปไข่ถึงรูปใบหอก ขอบใบหยักฟันเลื่อย
ดอก: ช่อดอกแบบช่อกระจุกแยกแขนงชูสูง มีขนเป็นต่อมปกคลุม กลีบเลี้ยงยาว 2/3 ของความยาวกลีบดอก ดอกรูปแตร โคนกลีบเชื่อมติดกันเป็นหลอด ปลายแยกเป็น 5 กลีบ ปลายกลีบมน ดอกยาว 4 เซนติเมตร ด้านในหลอดกลีบดอกมีขนนุ่มปกคลุมและมีสีขาว
ผล: ผลเป็นฝัก ภายในมีเมล็ดเล็ก ๆ จำนวนมาก
อัตราการเจริญเติบโต: ปานกลาง
ดิน: ดินร่วนระบายน้ำดี
แสงแดด: แสงแดดตลอดวัน ชอบอากาศเย็น
น้ำ: ปานกลาง
ขยายพันธุ์: เพาะเมล็ดหรือปักชำกิ่ง
การใช้งานและอื่นๆ: ปลูกเป็นไม้ประดับแปลงหรือไม้กระถาง
เกร็ดน่ารู้: ถิ่นกำเนิดทางตอนเหนือของรัฐแคโรไลนาและเทนเนสซี ชื่อสกุลมาจากภาษากรีกว่า pente แปลว่า 5 และ stemon แปลว่า เกสรเพศผู้ รวมหมายถึงมีเกสรเพศผู้ 5 อัน