ละอองดาว

ละอองดาว
ละอองดาว

Flamingo Plant/Freckle Face/Pink Dot/Polka Dot Plant
ชื่อวิทยาศาสตร์:Hypoestes phyllostachya Baker
วงศ์: Acanthaceae
ประเภท:ไม้พุ่ม
ความสูง: 0.50 – 1 เมตร
ลำต้น:เมื่อแก่มีเนื้อไม้ กิ่งก้านเป็นเหลี่ยมมุม
ใบ:ใบเดี่ยว รูปไข่กว้าง 1.5 – 2 เซนติเมตร ยาว 3 – 5 เซนติเมตร ปลายใบแหลม โคนใบสอบ ขอบใบเรียบ ก้านใบยาว
ดอก:ขนาดเล็ก โคนกลีบเป็นหลอด ปลายแยกเป็น 5 แฉก ปลายกิ่งมีขนปกคลุม
อัตราการเจริญเติบโต:เร็ว
ดิน:ดินร่วนปนทราย
แสงแดด:เต็มวันถึงครึ่งวันเช้า
น้ำ:ปานกลาง
การขยายพันธุ์: เพาะเมล็ดและปักชำกิ่ง
การใช้งานและอื่นๆ:มีหลายพันธุ์ สีขาว สีม่วง หรือสีม่วงอ่อน ส่วนใหญ่มีพื้นใบสีเขียวถึงเขียวเข้มปนม่วงแดงและมีจุดประสีขาว สีชมพู หรือสีแดงทั่วใบ