ละอองดาว

Flamingo Plant/Freckle Face/Pink Dot/Polka Dot Plant ชื่อวิทยาศาสตร์:Hypoestes phyllostachya Baker วงศ์: Acanthaceae ประเภท:ไม้พุ่ม ความสูง: 0.50 – 1 เมตร ลำต้น:เมื่อแก่มีเนื้อไม้ กิ่งก้านเป็นเหลี่ยมมุม ใบ:ใบเดี่ยว รูปไข่กว้าง 1.5 – 2 เซนติเมตร ยาว 3 – 5 เซนติเมตร ปลายใบแหลม โคนใบสอบ ขอบใบเรียบ ก้านใบยาว ดอก:ขนาดเล็ก โคนกลีบเป็นหลอด ปลายแยกเป็น 5 แฉก ปลายกิ่งมีขนปกคลุม อัตราการเจริญเติบโต:เร็ว ดิน:ดินร่วนปนทราย แสงแดด:เต็มวันถึงครึ่งวันเช้า น้ำ:ปานกลาง การขยายพันธุ์: เพาะเมล็ดและปักชำกิ่ง การใช้งานและอื่นๆ:มีหลายพันธุ์ สีขาว สีม่วง หรือสีม่วงอ่อน ส่วนใหญ่มีพื้นใบสีเขียวถึงเขียวเข้มปนม่วงแดงและมีจุดประสีขาว สีชมพู หรือสีแดงทั่วใบ