แปรงล้างขวด

แปรงล้างขวด
แปรงล้างขวด

Weeping Bottle brush
ชื่อวิทยาศาสตร์: Callistemon viminalis (Sol.ex Gaertn.) G.Don
วงศ์: Myrtaceae
ประเภท: ไม้ต้น
ความสูง:  10 – 18 เมตร
ทรงพุ่ม: รูปไข่แคบ สูง
ลำต้น: เปลือกต้นสีน้ำตาลอมเทา แตกเป็นร่องตามยาว
ใบ: เดี่ยวเรียงเวียนสลับรอบกิ่ง รูปใบหอกเรียว กว้าง 0.5 – 1 เซนติเมตร ยาว 4 – 5 เซนติเมตร ปลายใบแหลม โคนใบสอบ ยอดอ่อนมีขนนุ่มปกคลุม
ดอก: ช่อดอกออกที่ปลายกิ่ง ยาว 15 -25 เซนติเมตร แต่ละช่อมีดอกย่อยจำนวนมาก กลีบเลี้ยงรูปถ้วย กลีบดอกเล็กสีแดง มีเกสรเพศผู้สีแดงจำนวนมาก ออกดอกตลอดปี
ผล: กลม เมื่อแก่เปลี่ยนเป็นสีน้ำตาล
อัตราการเจริญเติบโต: เร็ว
ดิน: ดินร่วนชุ่มชื้น มีอินทรียวัตถุสูง ทนดินเค็ม
แสงแดด: ตลอดวัน
น้ำ: ปานกลาง ทนแล้ง
ขยายพันธุ์: เพาะเมล็ดและตอนกิ่ง
การใช้งานและอื่นๆ: ปลูกประดับสวน ใบมีน้ำมันหอมระเหยที่มีสรรพคุณเป็นยาถ่ายพยาธิ