ส้มเสี้ยวเถา

ชื่อวิทยาศาสตร์: Bauhinia lakhonensis Gagnep.
b.lakhonensis02วงศ์:
Fabaceae
ประเภท: ไม้เลื้อยเนื้อแข็ง
ลำต้น: กลม มีเนื้อไม้ ยอดและกิ่งอ่อนมีขนสีน้ำตาลแดง
ใบ: ผิวใบเกลี้ยง ใบกลม โคนและปลายเว้า คล้ายใบแฝดติดกัน มีเส้นใบ 9 เส้น
ดอก: ออกเป็นช่อเชิงหลั่น ก้านดอกสีแดง กลีบเลี้ยงสีแดง 5 กลีบ กลีบดอกสีขาวรูปไข่แกมรี 5 กลีบ เกสรเพศผู้ที่ปกติ 3 อันมีอับเรณูสีแดงสด ก้านอับเรณูสีชมพู ขนาดดอก 2.5-3 เซนติเมตร ออกดอกเดือนมีนาคม-สิงหาคม
ผล: เป็นฝักแบน เมล็ดรูปรี มี 8-10 เมล็ด
อัตราการเจริญเติบโต:
ปานกลาง
ดิน: ทั่วไป
น้ำ: ปานกลาง
แสงแดด: ตลอดวัน
ขยายพันธุ์: ตอนกิ่ง เพาะเมล็ด
การใช้งานและอื่นๆ: พบตามชายป่าผลัดใบและป่าดิบแล้งทางภาคอิสาน