น้ำแน่ดง

เครือจักกระทงแดง/นมแน่ดง/น้ำแย้น้อย
ชื่อวิทยาศาสตร์:
Thunbergia hossei C.B. Clarke
วงศ์: Acanthaceae
ประเภท: ไม้เลื้อยขนาดกลาง
ใบ: รูปรีแคบ ปลายแหลม โคนมน ขอบจักฟันเลื่อยห่าง
ดอก: ออกเป็นช่อกระจะห้อยลง ช่อดอกสั้นและมีจำนวนดอกน้อย กลีบประดับสีเขียวเรื่อแดงรูปท้องเรือ 2 กลีบประกบกัน กลีบดอกสีเหลืองสด ปลายกลีบสีแดงเรื่อ โคนกลีบเชื่อมติดกันเป็นหลอด ปลายแยก 5 กลีบลู่ไปด้านหลัง ด้านดอกดูแบน ขนาดดอก 2-3 เซนติเมตร ออกดอกเดือนกันยายน-มกราคม
ผล: ค่อนข้างกลม ปลายมีจะงอย
อัตราการเจริญเติบโต: ปานกลาง
ดิน: ทั่วไป
น้ำ: ปานกลาง
แสงแดด: ตลอดวัน
ขยายพันธุ์: เพาะเมล็ดหรือปักชำ
การใช้งานและอื่นๆ: -ปลูกเป็นไม้ประดับได้