คาเมลเลีย

Camellia
ชื่อวิทยาศาสตร์: Camellia japonica  L. และลูกผสม
วงศ์: Theaceae
ประเภท
: ไม้ดอกอายุหลายปี เป็นไม้ผลัดใบสกุลเดียวกับต้นชา มีมากกว่า 2,000 พันธุ์
ลำต้น: พุ่มสูง 5-20 เมตร
ใบ: ใบรูปรีแกมไข่หรือใบหอก ขอบหยักซี่ฟัน แผ่นใบหนาคล้ายแผ่นหนัง สีเขียวเข้มเป็นมัน ก้านใบสั้น
ดอก: ดอกเดี่ยวหรือออกเป็นกลุ่มตามซอกใบและปลายยอด มีทั้งดอกชั้นเดียวและดอกซ้อน ขนาด 8-12 เซนติเมตร มีสีขาว เหลือง ชมพู แดง และสองสีในดอกเดียวกัน บางพันธุ์มีกลิ่นหอม
ผล: รูปกลม สีม่วงแดง มีขนสีขาวนุ่มมือ เมื่อแห้งแตกเป็นพู มี 1-8 เมล็ด
อัตราการเจริญเติบโต: ช้า
ดิน: ชอบดินปลูกชุ่มชื้น ระบายน้ำดี เป็นกรดเล็กน้อย
แสงแดด: แสงแดดเต็มวัน-รำไร ชอบอากาศเย็น
น้ำ: ปานกลาง
การขยายพันธุ์: เพาะเมล็ด ตอนกิ่ง ปักชำกิ่ง
การใช้งานและอื่นๆ: ปลูกเป็นไม้ต้นประดับ ไม้ตัดใบ เมล็ดใช้สกัดน้ำมันชื่อ Tsubaki oil เป็นน้ำมันใส่ผมหรือใช้ประกอบอาหารได้
เกร็ดน่ารู้: มีถิ่นกำเนิดในเกาหลี จีน ญี่ปุ่น