ว่านมหานิยม

ว่านมหานิยม
ว่านมหานิยม

ว่านเฒ่าหนังแห้งใบด่าง/ ว่านปราบสมุทรใบด่าง
ชื่อวิทยาศาสตร์: Kaempferia angustifolia Roscoe
วงศ์: Zingiberaceae
ประเภท: ไม้ล้มลุกอายุหลายปี
ความสูง: 12 – 15 เซนติเมตร
ลำต้น: ลำต้นใต้ดินเป็นเหง้ากลม อวบน้ำ ลำต้นเหนือดิน
ใบ: ใบเดี่ยว เรียงสลับ รูปใบหอกแกมรูปขอบขนาน กว้าง 2.5 – 3 เซนติเมตร ยาว 12 – 18 เซนติเมตร ปลายใบแหลม แผ่นใบบางสีเขียวอ่อน ขอบใบสีขาวหรือขาวอมเหลือง
ดอก: ช่อดอกออกที่ปลายยอด ดอกสีขาว เกสรเพศผู้เป็นหมันและเปลี่ยนรูปเป็นกลีบปากสีม่วงอ่อน
 อัตราการเจริญเติบโต: เติบโตได้ดีในฤดูฝนและพักตัวในฤดูแล้ง
ดิน: ดินร่วน ระบายน้ำดี
น้ำ: ปานกลาง
แสงแดด: รำไร หากปลูกในที่แห้งหรือแสงแดดจัดใบจะไหม้และเล็กลง
ขยายพันธุ์: แยกกอหรือแยกเหง้า
การใช้งานและอื่นๆ : โบราณเชื่อกันว่า หากกินหัวและใบจะช่วยให้คงกระพันชาตรี มีเสน่ห์ ผู้คนเมตตา