การะเกดหนู

การะเกดหนู
การะเกดหนู

ชื่อวิทยาศาสตร์: Pandanus pygmaeus Thouars
วงศ์: Pandanaceae
ประเภท: ไม้ล้มลุกอายุหลายปี
ความสูง: 30 – 60 เซนติเมตร
ทรงพุ่ม: 30-50 เซนติเมตร
ลำต้น: แตกกอ มีรากค้ำยันที่โคนต้น
ใบ: ใบเดี่ยวเรียงเวียนสลับแน่น รูปแถบแคบยาว ปลายใบแหลม ยาว 30 – 50 เซนติเมตร โคนใบแผ่เป็นกาบ ขอบใบและเส้นกลางใบมีหนามแหลม ด้านใต้ใบมีหนามเล็กๆ เรียงกันแน่น
ดอก: แยกเพศอยู่ต่างต้น ออกเป็นช่อที่ปลายยอด ดอกเล็ก ไม่มีกลีบเลี้ยงและกลีบดอก ดอกเพศผู้เป็นช่อสั้น ๆ กาบหุ้มสีนวล ดอกเพศเมียเป็นช่อตั้งตรง 4 – 6 ดอก
กาบเป็นรูปท้องเรือ
อัตราการเจริญเติบโต: เร็ว
ดิน: ดินร่วนมีอินทรียวัตถุสมบูรณ์
แสงแดด: รำไร
น้ำ: มาก
ขยายพันธุ์: แยกหน่อ
การใช้งานและอื่นๆ: ปลูกคลุมดินแซมกับไม้คลุมดินที่มีลำต้นทอดเลื้อย อีกต้นที่นิยมปลูกคือ การะเกดหนูด่าง (Pandanus ‘golden pygmy’)