แคนดี้ทัฟต์/Candytuft

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Iberis spp.
วงศ์ : Brassicaceae (Cruciferae)
ประเภท : ไม้ดอกอายุสั้น
ความสูง: 15 – 60 เซนติเมตร
ใบ : รูปใบหอกแกมรูปแถบ ปลายใบมน โคนใบสอบ ขอบใบเรียบหรือหยักซี่ฟัน ก้านใบสั้น
ดอก : ออกเป็นช่อ ดอกย่อยมี 4 กลีบ กลีบคู่บนขนาดเล็ก ส่วนกลีบคู่ล่างขนาดใหญ่  มี 2 ชนิดที่นิยมปลูก คือ Rocket Candytuft (I. amara) ดอกสีขาวและชมพูอ่อน มีกลิ่นหอมอ่อน ๆ และ Globe Candytuft (I. umbellata) ดอกมีทั้งสีขาว ชมพู แดง ม่วงอมแดง และม่วงอมฟ้า ไม่มีกลิ่นหอม
เมล็ด: รูปหัวใจ มีปีก
ดิน : ดินร่วนปนทรายระบายน้ำดี
แสงแดด : เต็มวัน
สภาพแวดล้อม : ชอบอากาศเย็น
น้ำ/ความชื้น : ปานกลาง
ขยายพันธุ์ : เพาะเมล็ดโดยกลบเมล็ดบาง ๆ เมล็ดจะงอกใน 10 – 15 วัน เมื่ออายุ 20 – 30 วัน จึงย้ายปลูก หลังเพาะเมล็ด 90 วันจึงเริ่มออกดอก