ดาดทับทิม

ดาดทับทิม
ดาดทับทิม

Purple Waffle Plant
ชื่อวิทยาศาสตร์: Hemigraphis alternata (Burm.f.) Anderson ‘Exotica’
วงศ์: Acanthaceae
ประเภท: ไม้เลื้อย
ความสูง: 10 – 15 เซนติเมตร
ลำต้น: คล้ายดาดตะกั่ว ต่างกันที่กิ่งก้านมีขนสีแดง
ใบ: รูปไข่ ยาว 5 – 8 เซนติเมตร ขอบใบทั้งสองด้านห่อม้วนขึ้นและมีรอยยับย่นทั้งแผ่นใบ แผ่นใบสีเขียวอมม่วง ใต้ใบสีม่วงแดง
อัตราการเจริญเติบโต: เร็ว
ดิน: ดินร่วนมีอินทรียวัตถุสมบูรณ์
แสงแดด: แสงแดดครึ่งวันเช้าถึงร่มรำไร
น้ำ: ปานกลาง
ขยายพันธุ์: ปักชำกิ่ง
การใช้งานและอื่นๆ: ใช้ปลูกคลุมดินใต้ต้นไม้ใหญ่หรือประดับขอบแปลง หากปลูกในดินที่แฉะต้นจะเน่าง่าย