มธุรดา

มธุรดา
มธุรดา

รุ่งอรุณ/Chinese Trumpet Vine
ชื่อวิทยาศาสตร์: Campsis grandiflora (Thunb.)K.Schum.
วงศ์: Bignoniaceae
ประเภท: ไม้พุ่มกึ่งเลื้อยขนาดกลาง อายุหลายปี ผลัดใบ
ลำต้น: เลื้อยได้ไกลประมาณ 6 เมตร มีรากพิเศษออกเป็นกระจุกรอบข้อ
ใบ: ใบประกอบแบบขนนกปลายคี่ออกตรงข้าม ใบย่อย 4 – 5 คู่ รูปไข่กว้าง 3 – 5 เซนติเมตร ยาว 4 – 7 เซนติเมตร ปลายใบแหลม โคนใบมน ขอบใบหยักฟันเลื่อย
ดอก: ออกเป็นช่อกระจุกตามซอกใบและปลายยอด ดอกย่อย 4 – 10 ดอก รูปกรวย กลีบดอกสีส้มอมแดง โคนดอกเชื่อมติดกันเป็นหลอด ปลายแผ่ออกเป็น 5 กลีบ ขอบกลีบหยักเล็กน้อย ออกดอกตลอดปี
ผล: ไม่ติดผล
ดิน: ดินร่วน ระบายน้ำดี
แสงแดด: แสงแดดเต็มวัน
ขยายพันธุ์: ปักชำกิ่ง เพียงตัดกิ่งบริเวณใต้ข้อที่มีรากพิเศษแตกประมาณ 2 – 3 ข้อมาปักชำ 1 – 2 สัปดาห์ ก็จะแตกรากและเติบโตต่อไป