บัวฮาวาย

ตับเต่านา/Frogbit
ชื่อวิทยาศาสตร์: Hydrocharis morsus-ranae L.
วงศ์: Hydrocharitaceae
ประเภท: ไม้ลอยน้ำ
ลำต้น: มีไหลทอดเลื้อยและรากยึดเกาะกับดินใต้น้ำ
ใบ: รูปหัวใจเล็ก ขนาด 5 เซนติเมตร ชูขึ้นเหนือน้ำ สีเขียวเป็นมัน ใบด้านบนสีเขียว ด้านล่างสีอ่อนกว่า กลางใบพองออกคล้ายฟองน้ำ เพื่อพยุงต้นให้ลอยน้ำได้
ดอก: แยกเพศ ออกเป็นช่อ 1 – 4 ดอก ชูขึ้นเหนือน้ำ บานเป็นรูปถ้วย ขนาด 2 เซนติเมตร กลีบดอกกลม 3 กลีบ สีขาว โคนกลีบมีแต้มสีเหลือง มีเกสรสีเหลืองเป็นกระจุก ออกดอกเดือนกรกฎาคมถึงสิงหาคม
ดิน: ดินเหนียวที่มีอินทรียวัตถุสูง
น้ำ: เจริญได้ดีในน้ำลึกและตื้น
แสงแดด: เต็มวัน
ขยายพันธุ์: ปักชำลำต้นหรือไหล
การใช้งานและอื่นๆ:ต้นอ่อนกินเป็นผักได้ นิยมปลูกเป็นไม้น้ำในภาชนะขนาดเล็ก ถ้าน้ำตื้นรากจะหยั่งลงดิน