หญ้ามาเลเซีย

หญ้ามาเลเซีย
หญ้ามาเลเซีย

Tropical Carpet
ชื่อวิทยาศาสตร์: Axonopus compressus (Sw.) P.Beauv.
วงศ์: Poaceae
ประเภท: ไม้ล้มลุกอายุหลายปี
ความสูง: 4 – 30 เซนติเมตร
ลำต้น: ทอดเลื้อย
ใบ: ใบเดี่ยวเรียงสลับระนาบเดียว รูปขอบขนาน กว้าง 0.8 – 1 เซนติเมตร ยาว 3 – 7 เซนติเมตร ปลายใบแหลม ขอบใบหยักเป็นคลื่น สีเขียวเข้ม
ดอก: เป็นช่อเชิงลด
อัตราการเจริญเติบโต: เร็วแผ่ขยายปกคลุมพื้นดินได้ดี
ดิน: ดินร่วนที่มีอินทรียวัตถุสมบูรณ์หรือดินร่วนปนทราย
แสงแดด: ครึ่งวันเช้าถึงร่มรำไร
น้ำ: มาก
ขยายพันธุ์: แยกกอ
การใช้งานและอื่นๆ: ใบอ่อนนุ่มสวยงาม ดูแลรักษาง่ายทนต่อโรคและแมลงได้ดี