หญ้าตะกรับ

กกตะกรับ
ชื่อวิทยาศาสตร์:
Cyperus procerus Rottb.
วงศ์:
Cyperaceae
ประเภท: ไม้ล้มลุก อายุหลายปี/หญ้า
ความสูง: 50-150 เซนติเมตร
ลำต้น
: แตกกอสูง
ใบ:
รูปแถบ ยาว 30-150 เซนติเมตร ปลายแหลมยาว โคนแผ่เป็นกาบ ก้านช่อดอกเป็นสามเหลี่ยม
ดอก: ดอกเป็นช่อประกอบ ยาว 10-15 เซนติเมตร ช่อย่อยรูปขอบขนานแบนยาวประมาณ 1 เซนติเมตร สีน้ำตาลถึงม่วงแดง เรียงสลับรอบแกนช่อดอก เมล็ดรูปรี มีสัน 3 มุม สีน้ำตาลเข้ม ออกดอกเกือบตลอดปี
อัตราการเจริญเติบโต: เร็ว
ดิน: ทั่วไป
น้ำ: มาก
แสงแดด: ตลอดวัน
การใช้งานและอื่นๆ: พบตามที่ลุ่มชุ่มน้ำ ทุงหญ้า ทุ่งนา พบทุกภาคของไทย