กระต่ายจาม

การบูนป่า/ข้าวคำ/ข้าวก่ำ/พริกกระต่าย/โซเซ
indiana002ชื่อวิทยาศาสตร์:
Adenosma indiana (Lour.) Merr.
วงศ์:
Scrophulariaceae
ประเภท: ไม้ล้มลุก/วัชพืช
ความสูง: 15-70 เซนติเมตร
ลำต้น: ตั้งตรง แตกกิ่งก้านน้อย ทุกส่วนมีขนยาวสีขาวปกคลุม
ใบ: รูปไข่ถึงไข่แกมขอบขนาน ยาว 1-7 เซนติเมตร ใบมีกลิ่นหอมเมื่อขยี้
ดอก: เป็นช่อแน่นค่อนข้างกลม ออกที่ปลายกิ่งหรือยอด มีใบประดับและกลีบเลี้ยงสีเขียว มีขน กลีบดอกเป็นหลอดยาวประมาณ 5 มม.ปลายแยกเป็น 2 ปาก สีม่วงสด ออกดอกปลายฤดูฝนถึงต้นฤดูร้อน
ผล: แห้งแตก ขนาดเล็ก  
อัตราการเจริญเติบโต:
เร็ว
ดิน: ดินทั่วไป
น้ำ: ปานกลาง -มาก
แสงแดด: ตลอดวัน
ขยายพันธุ์: เพาะเมล็ด
การใช้งานและอื่นๆ: พบตามที่ลุ่ม ชื้นแฉะและเปิดโล่ง เช่น ทุ่งหญ้า นาข้าวและป่าผลัดใบ ตั้งแต่ระดับน้ำทะเลถึงความสูง 1200 เมตร ทุกภาคของไทย เป็นสมุนไพร ทั้งต้นต้มน้ำแก้วิงเวียนศีรษะ