พวงแก้วมณี

พวงแก้วมณี
พวงแก้วมณี

พวงวิวาห์/Japanese Clematis/Sennin-so/Sweet Autumn Vase Vine/Virgin Bower
ชื่อวิทยาศาสตร์: Clematis paniculata Thunb.
วงศ์: Ranunculaceae
ประเภท: ไม้เลื้อยขนาดใหญ่ อายุหลายปี
ลำต้น: ทอดเลื้อยไปได้ไกล 3 – 9 เมตร เมื่ออายุมากขึ้นมีเนื้อไม้แข็ง
ใบ: ใบประกอบแบบขนนก ออกตรงข้าม ใบย่อย 3 – 5 ใบ รูปไข่ กว้าง 3 – 5 เซนติเมตร ยาว 5 – 7 เซนติเมตร ปลายใบมน โคนใบสอบหรือเว้า ก้านใบยาว มักเกี่ยวพันกับกิ่งไม้
ดอก: ออกเป็นช่อแยกแขนงตามซอกใบ 4 – 8 ดอก กลีบประดับ 2 กลีบ กลีบเลี้ยงสีขาว 4 กลีบ รูปขอบขนาน ไม่มีกลีบดอก เกสรเพศผู้สีเหลืองอ่อนจำนวนมาก ดอกบานพร้อมกันทั้งช่อ บาน 2 วันแล้วโรย มีกลิ่นหอม ออกดอกเดือนมกราคมถึงมีนาคม
ผล: ผลกลุ่ม ผลย่อยรูปใบหอกแบน เมื่อแก่สีน้ำตาล ที่ปลายมีขนสีขาวเป็นพู่
ดิน: ดินร่วน ระบายน้ำดี
แสงแดด: เต็มวัน
สภาพแวดล้อม: หากปลูกในพื้นที่ที่มีอากาศเย็นจะเติบโตได้ดี
ขยายพันธุ์: เพาะเมล็ด และปักชำกิ่ง
การใช้งานและอื่นๆ: *คำระบุชนิด paniculata หมายถึง ช่อแยกแขนง สื่อถึงลักษณะดอก