สิงโตพัดแดง

ชื่อวิทยาศาสตร์: Bulbophyllum flabellum-veneris (J.Ko..nig) Aver.
วงศ์: Orchidaceae
ประเภท: กล้วยไม้อิงอาศัย เจริญเติบโตทางด้านข้าง มีเหง้าเล็กๆ ทอดเลื้อย
bulbophyllum flabellum veneris2ลำต้น: ต้นขนาดเล็ก ลำลูกกล้วยรูปไข่
ใบ: ใบรูปแถบหรือรูปใบหอกกลับ กว้าง 1.4 – 1.8 เซนติเมตร ยาว 10 – 15 เซนติเมตร ปลายใบมน แผ่นใบค่อนข้างหนา
ดอก: ช่อดอกออกที่โคนลำลูกกล้วย คล้ายพัด ก้านช่อดอกเรียวเล็ก ดอกกว้าง 0.5 – 0.7 เซนติเมตร ยาว 1.5 – 2 เซนติเมตร สีขาวอมแดงเรื่อ กลีบเลี้ยงคู่ข้างเชื่อมติดกันและแผ่กางออก สีแดงเรื่อ ออกดอกเดือนตุลาคม – พฤศจิกายน
ดิน: วัสดุที่เก็บความชื้นได้ดี โปร่ง ระบายน้ำและอากาศดี เช่น ถ่านทุบ อิฐมอญทุบ กาบมะพร้าว รากเฟินชายผ้าสีดา เศษกระถางแตก หินภูเขาไฟ เป็นต้น
น้ำ: ปานกลาง
แสงแดด: รำไร หรือได้รับแสงในช่วงเช้า
ขยายพันธุ์: แยกกอ ปักชำ หรือเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ
การใช้งานและอื่นๆ: เหมาะปลูกเป็นไม้กระถางแขวนประดับสวน หรือมุมบ้าน