เงี่ยงปลา

ผักกาดภู/ผักหอม/ฮ่อป่า/ผักอีแฮ/หญ้ากะร่อน
lindermia002ชื่อวิทยาศาสตร์:
Lindermia ciliata (Colsm.) Pannell
วงศ์:
Scrophulariaceae
ประเภท: พืชล้มลุก อายุหลายปี/วัชพืช
ความสูง: 5-20 เซนติเมตร
ลำต้น: แตกกิ่งก้านทอดเอน
ใบ: รูปขอบขนานึงรูปรี ขนาดเล็ก ยาว 1-3 เซนติเมตร ขอบจักฟันเลื่อยแหลม ไม่มีก้านใบ
ดอก: เดี่ยวหรือเป็นช่อ 2-3 ดอก สีม่วงอ่อนหรืออาจมีสีขาวถึงชมพูเรื่อ ขนาดไม่เกิน 1 เซนติเมตร กลีบล่าง 3 กลีบเป็นแฉกกลม ส่วนกลีบบน 2 กลีบเชื่อมติดกันเป็นรูปขอบขนาน ออกดอกตลอดปี
ผล: รูปขอบขนาน ยาว 1 เซนติเมตร ปลายแหลม
อัตราการเจริญเติบโต: เร็ว
ดิน: ดินปนทราย
น้ำ: ปานกลาง-มาก
แสงแดด: ตลอดวัน
การใช้งานและอื่นๆ:ในธรรมชาติพบตามนาข้าว ที่ดินปนทรายชุ่มชื้นทุกภาคของประเทศ