ฮาเวอร์เทียคูเพอริทรังคาตา

หยดน้ำ
ชื่อวิทยาศาสตร์: Haworthia cooperi Bak var. truncata
วงศ์: Asphodelaceae
ประเภท: ไม้ล้มลุก อายุหลายปี
ลำต้น: ลำต้นสั้น เจริญเป็นพุ่มกลม เส้นผ่านศูนย์กลาง 3 – 4 เซนติเมตร
ใบ: ใบรูปช้อน ออกเวียนรอบต้นเป็นกระจุกแน่น กว้าง 5 – 7 มิลลิเมตร ยาว 1 – 1.2 เซนติเมตร แผ่นใบหนาห่องุ้มเข้าหากึ่งกลางใบ สีเขียวเข้ม ปลายใบมนใส มีลายริ้วสีเขียวเข้มพาดตามความยาวใบ
ดอก:ช่อดอกเป็นช่อกระจะ ออกตามซอกใบใกล้ปลายยอด ชูสูง ก้านช่อดอกเรียวเล็ก ดอกสีขาว กลีบดอกเชื่อมติดกันเป็นหลอดเล็ก ๆ
ดิน: ดินร่วนระบายน้ำดี หรือใช้วัสดุปลูกแบบเดียวกับแคตตัส
น้ำ: ปานกลาง รดน้ำวันเว้นวัน ชอบอากาศเย็น
แสงแดด: รำไรถึงครึ่งวัน อากาศถ่ายเทสะดวก
ขยายพันธุ์: ปักชำกิ่งหรือใบ แยกหน่อ
การใช้งานและอื่นๆ: การแยกหน่อควรเลือกหน่อที่มีใบแล้ว 4 – 5 ใบและตัดหน่อให้ติดส่วนของต้นแม่ไว้ประมาณ 1 เซนติเมตร เหมาะปลูกเป็นไม้กระถางเล็ก ไม่ควรปลูกในที่มีแสงแดดแรง เพราะจะทำให้ใบเป็นสีแดงเรื่อหรืออาจทำให้ใบไหม้ ถ้าปลูกในห้องทำงานที่ได้รับแสงแดดจากหน้าต่างเพียงด้านเดียวต้นมักเอียงหาแสง ควรหมุนกระถางเพื่อไม่ให้ต้นเอียงมากนัก