ลานไพลิน

ลานไพลิน
ลานไพลิน

ผักแบ้ว/Giant Bacopa/Water Hyssop
ชื่อวิทยาศาสตร์: Bacopa caroliniana (Walter) B.L.Rob.
วงศ์: Scrophulariaceae
ประเภท: ไม้น้ำ ไม้ล้มลุก อายุหลายปี
ความสูง: 10 – 15 เซนติเมตร
ลำต้น: ทุกส่วนอวบน้ำและมีขนสั้นปกคลุม ลำต้นทอดเลื้อยคลุมดินปลายยอดชูตั้งขึ้น
ใบ: ใบเดี่ยว เรียงสลับตรงข้าม รูปรีแกมรูปไข่กว้าง 1 เซนติเมตร ยาว 1 – 2 เซนติเมตร ปลายใบมนป้านถึงกึ่งแหลม ขอบใบเรียบ มีกลิ่นหอมใบเหนือน้ำหนาและแข็งกว่าใบใต้น้ำ
ดอก: ดอกเดี่ยว ออกที่ซอกใบหรือปลายกิ่ง โคนกลีบเป็นหลอดสั้นปลายแยกเป็น 4 แฉก รูปหัวใจกลับ สีม่วงอมน้ำเงิน ดอกบานเพียงวันเดียว ออกดอกดกตลอดปี
ผล: แห้งแตกกลางพู
อัตราการเจริญเติบโต: เร็ว
ดิน: ดินเหนียวที่มีอินทรียวัตถุสูง
แสงแดด: เต็มวัน
น้ำ: มาก
ขยายพันธุ์: เพาะเมล็ดและปักชำกิ่ง
การใช้งานและอื่นๆ: นิยมปลูกริมน้ำหรือในน้ำตื้นๆ หากปลูกในบริเวณที่แสงรำไรจะไม่ออกดอก แต่ถ้าได้รับแสงแดดจัด ใบจะมีสีเขียวอ่อน ขอบใบมีสีแดงเรื่อ