อรัญญิการ์

Glory Vine
ชื่อวิทยาศาสตร์: Faradaya splendida F.Mu..ll.
วงศ์: Lamiaceae
glory vine2ประเภท: ไม้เลื้อยเนื้อแข็ง
ลำต้น: ทอดเลื้อยได้ไกล 10 เมตร เปลือกต้นสีน้ำตาลอมดำ
ใบ: ใบเดี่ยวออกตรงข้ามเป็นคู่ รูปรี กว้าง 10 – 15 เซนติเมตร ยาว 18 – 20 เซนติเมตร ปลายใบแหลม โคนใบมน ขอบใบเรียบ แผ่นใบสีเขียวผิวใบสาก
ดอก: ออกเป็นช่อกระจุกตามซอกใบและปลายยอด โคนกลีบเชื่อมติดกันเป็นหลอดปลายแยกเป็น 4 กลีบ ส่วนปลายของแต่ละกลีบหยักเว้า เกสรเพศผู้สีขาวเป็นเส้นยาว เส้นผ่านศูนย์กลางดอก 5 – 6 เซนติเมตร ดอกทยอยบานทั้งช่อ บานวันเดียวแล้วโรย ส่งกลิ่นหอมอ่อนๆ ในช่วงเย็น ออกดอกตลอดปี
ผล: ผลสดรูปไข่แกมรูปขอบขนาน สีเขียว เมล็ดสีดำ
ดิน: ชอบดินร่วนระบายน้ำดี
แสงแดด:เต็มวัน
น้ำ:ปานกลาง
ขยายพันธุ์: ปักชำกิ่งและตอนกิ่ง
การใช้งานและอื่นๆ: เหมาะปลูกลงแปลงกลางแจ้งให้เลื้อยเป็นซุ้มไม้เลื้อย