เข็มเชียงใหม่

Dwarf Ixora
ชื่อวิทยาศาสตร์:
Ixora x williamsii Hort.
วงศ์: Rubiaceae
ประเภท: ไม้พุ่ม
ความสูง: 1-1.50 เมตร
ลำต้น: ตั้งตรง แตกกิ่งก้านมาก พุ่มกว้าง 0.30-0.60 เมตร ผิวสัมผัสละเอียด
ใบ: เดี่ยว รูปขอบขนาน สีเขียวเข้มเป็นมัน
ดอก: ออกเป็นช่อที่ปลายกิ่ง โคนกลีบเป็นหลอดเล็ก ปลายกลีบแหลมแยกเป็น 4 แฉก ดอกสีแดงอมส้ม ออกดอกตลอดปี
อัตราการเจริญเติบโต: ช้า
ดิน: ดินทั่วไปที่มีอินทรียวัตถุ
น้ำ: ปานกลาง
แสงแดด: ตลอดวัน
ขยายพันธุ์: ปักชำกิ่ง
การใช้งานและอื่นๆ: ควรปลูกจากกิ่งชำที่สูงประมาณ 30 เซนติเมตร ระยะปลูก 15-50 เซนติเมตร หรือ 16 ต้น/ตารางเมตร นิยมปลูกเป็นแนวริมรั้วหรือตัดแต่งเป็นรั้วเตี้ยๆ ใส่ปุ๋ยสูตร 16-16-16 เดือนละครั้งจะให้ดอกดี