หน้าวัวใบพาพิลลามินัม

ชื่อวิทยาศาสตร์: Anthurium papillaminum Croat
วงศ์: Araceae
ประเภท: ไม้ใบล้มลุก อายุหลายปี
papillaminum1ลำต้น: ลำต้นสั้น เจริญเป็นพุ่ม กว้าง 30 – 50 เซนติเมตร
ใบ: รูปหัวใจ กว้าง 10 – 15 เซนติเมตร ยาว 15 – 20 เซนติเมตร ปลายใบแหลม โคนใบรูปหัวใจ ยอดอ่อนสีแดงเรื่อ เมื่อโตเต็มที่แผ่นใบเรียบเป็นกำมะหยี่สีเขียว เส้นใบสีเขียวอ่อนเห็นเด่นชัด ก้านใบเป็นเหลี่ยม ยาวประมาณ 30 เซนติเมตร สีเขียว โคนก้านสีแดงเรื่อ
ดอก: ออกที่ซอกกาบใบ จานรองดอกรูปใบหอก กว้างประมาณ 1.5 เซนติเมตร ยาว 5 – 7 เซนติเมตร สีขาว ปลีดอกยาว 5 – 8 เซนติเมตร สีเหลืองอ่อน ก้านช่อดอกกลมเล็ก ยาวประมาณ 35 เซนติเมตร
อัตราการเจริญเติบโต: เร็ว
ดิน: กาบมะพร้าวสับ
น้ำ: ปานกลาง
แสงแดด: ครึ่งวันเช้า
ขยายพันธุ์ : แยกหน่อ ตัดยอดปักชำหรือเพาะเมล็ด
การใช้งานและอื่นๆ: เหมาะปลูกเป็นไม้กระถางประดับในอาคาร หรือจัดสวนสไตล์เมืองร้อน